Miljö

MILJÖDIPLOMERADE SEDAN 2011

Vi ser på arbetet kring miljöfrågor som extremt viktigt. Vi har ett väl utformat miljöledningssystem och samtlig personal hos oss är miljöutbildad med vidareutbildning.

Diplomeringen görs av ett företag som heter SEE U och baseras på Svensk Miljöbas.

Vid årlig revision går vi igenom hela arbetet och bedöms av auktoriserad miljörevisor, för att stämma av att vi följer vad som krävs för att bli omdiplomerade.

Detta arbete genomsyrar hela verksamheten och säkerställer också att våra produkter produceras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

För frågor som rör vårt miljöarbete, kontakta Denice Jagborn på denice@cabkarosser.com.
Ladda ner vår miljöpolicy.


För att läsa mer om vår diplomering, tryck här http://www.seeu.se/


Inför varje revision sätter vi upp miljömål som vi arbetar med under årets gång. 

Ett av våra miljömål för 2019 är att göra en energideklaration för att se över om det finns ytterligare sätt att spara energi på. Vi ska undersöka möjligheten att byta ut samtliga lampor på företaget till LED. Något som dessutom diskuteras aktivt hos oss nu är att förse taket med solceller. Detta ligger längre fram i planerna, men vi hoppas att detta kan bli verklighet inom några år!

MILJÖMÅL

CAB Karosser Falkenberg

Industrivägen 10

311 32 Falkenberg

info@cabkarosser.com

0346 - 81200