Miljödiplomerade sedan 6 år tillbaka

 

Vi ser miljön som ett extremt viktigt arbete. Vi har ett väl utformat miljöledningssystem och samtlig personal hos oss är miljöutbildad med vidareutbildning.

Diplomeringen görs av ett företag som heter SEE U och baseras på Svensk Miljöbas.

Vid årlig revision går vi igenom hela arbetet och bedöms av auktoriserad miljörevisor, för att stämma av att vi följer vad som krävs för att bli omdiplomerade.

Detta arbete genomsyrar hela verksamheten och säkerställer också att våra produkter produceras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

För frågor som rör vårt miljöarbete, kontakta Denice Jagborn på denice@cabkarosser.com.

 

 

 

Ladda ner vår miljöpolicy.

 

För att läsa mer om vår diplomering, tryck här http://www.seeu.se/

 

CAB Karosser Falkenberg

Industrivägen 10

311 32 Falkenberg

info@cabkarosser.com

0346 - 81200