Övriga Tjänster

ÖVRIGA TJÄNSTER

Vi skräddarsyr unika lösningar för att göra din slutprodukt så anpassad efter ditt önskemål som möjligt. Vi har lång erfarenhet och besitter stor kunskap kring hur man bygger ett så optimerat skåp som möjligt.

Fråga oss!

CAB Karosser Falkenberg

Industrivägen 10

311 32 Falkenberg

info@cabkarosser.com

0346 - 81200