> 10 - 26 ton

10 TON - 26 TON


För att få köra en lastbil mellan 10-26 ton krävs ett C-körkort. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp. 


CAB Karosser Falkenberg

Industrivägen 10

311 32 Falkenberg

info@cabkarosser.com

0346 - 81200