> 3,5 ton - 10 ton

3,5 TON-10 TON


En lastbil som har en maximal totalvikt över 3,5 ton och är avsedd för godstransport räknas som tung. För att få köra en tung lastbil krävs ett C-körkort. Med ett körkort med behörighet C1 får du köra en lastbil med maxvikt 7,5 ton. För tyngre transporter krävs ett C-körkort. 

CAB Karosser Falkenberg

Industrivägen 10

311 32 Falkenberg

info@cabkarosser.com

0346 - 81200