3,5 ton

3,5 TON N1

En lastbil som har en totalvikt av max 3 500kg registreras som en lätt lastbil. 
En lätt lastbil får köras på vanligt körkort med B-behörighet. Vanligt förekommande modeller av lätta lastbilar med skåp är distributionsbilar.

CAB Karosser Falkenberg

Industrivägen 10

311 32 Falkenberg

info@cabkarosser.com

0346 - 81200