cab-logo
Hållbarhet

MILJÖDIPLOMERADE SEDAN 2011

Vi ser på arbetet kring miljöfrågor som extremt viktigt. Vi har ett väl utformat miljöledningssystem och samtlig personal hos oss är miljöutbildad med vidareutbildning.


Diplomeringen görs av företaget SEE U och baseras på SUSA, Svensk Miljöbas.

Vid årlig revision går vi igenom hela arbetet och bedöms av auktoriserad miljörevisor, för att stämma av att vi följer vad som krävs för att bli omdiplomerade.


Detta arbete genomsyrar hela verksamheten och säkerställer också att våra produkter produceras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.


Ladda ner vår miljöpolicy.


För att läsa mer om vår diplomering, tryck här http://www.seeu.se/

Hållbarhet är framtiden


Tillsammans med Region Halland och High5 Halmstad deltar vi i "hållbarhetsmatchen" för att få en bättre inblick i framtiden om vad och hur vi kan förbättra vårt klimatavtryck. Många goda idéer har dykt upp och vi planerar nu hur vi kan bli ännu bättre!


Vi har med åren gjort både stora och små förändringar för att effektivisera och få ett mer hållbart avtryck.


Tillexempel har vi bytt ut all vår belysning till energisnål LED, utökat vår återvinning och arbetar för att minimera spill.

Vi har monterat solpaneler på vår produktionshall, dragit in fjärrvärme och mycket annat!

Lättviktsskåp


Vi kan med hjälp av en helt unik produkt producera Sveriges lättaste 3,5-tons skåp!
Skåpen produceras i ett hållbart lättviktsmaterial vilket resulterar i en låg byggnationsvikt och då också en högre lastvikt.

Du kan alltså lasta mer och samtidigt spara på miljön! Fordonet är även lättre när du kör tomt eller med lite last vilket resulterar i mindre bränsleåtgång.

På en genomsnitt 3.5 tons bil spar du 0,59 Ton Co2 per 1000 mil


Vill du räkna ut hur mycket pengar du kan spara med RTI paneler?
Kika här! https://kenpo-sandwich.se/kalkyl/

Solcellsskåp

Solceller är en stor del av framtiden! Vi undersöker just nu hur mycket solpaneler på våra skåp kan bidra till längre räckvidd. Tillsammans med Mathem rullar nu ett gäng bilar med solceller som hjälper till att driva kyl och frysaggregat.


Vi har även varit behjälpliga med att elkonvertera befintliga fordon. Tillsammans med extern part har vi bytt ut dieselmotorn till elmotor och batterier. Skåpet har sen utrustats med solpaneler och konverters för att öka räckvidden.

Elbilarna blir fler och fler varenda dag, vår förhoppning är att solceller på skåpen ska kunna öka räckvidden markant och på så sätt få mer energisnåla och hållbara transporter.

Återvinning


Vår strävan är att våra produkter skall bli 100% återvinningsbara, därför arbetar vi aktivt med att få fram en ny Miljöpanel baserad på biologiska material med minimal påverkan.

Vi är på god väg men har en bra bit kvar för att nå våra mål.

Fram till dess gör vi vad vi kan för att minimera vår påverkan, vi måttbeställer våra material för att minimera spill. Det spill vi får återvinns till främst nya material. Det vi inte kan återanvända eller återvinna går till energiutvinning.


Vi erbjuder även återvinning av våra förbrukade skåp. Tillsammans med Walters Bildelar kan vi hjälpa till med återvinning av såväl fordon som skåp på ett miljömässigt sätt.

Hållbarhetsmål

Inför varje revision sätter vi upp miljömål som vi arbetar med under årets gång samt långiktiga planer för 5-10 år framåt. 


I slutet av 2019 gjorde vi en energikartläggning och fick många bra tips på hur vi kan arbeta mer effektivt med energin.


Utifrån kartläggningen arbetade vi för att minska vår påverkan mer genom att all verkstadsbelysning byts ut till LED, styrt om hur ventilation och värmepanna går samt läcksökt vårt trycksystem och åtgärdat onödigt läckage.


Under 2023  blev vi El-neutrala iomed att vi satte solceller på hela vårt tak, beräkningen ger ett överskott på ca 20 000 kwh per år.


Tillsammans med Klimatklivet har vi även fått möjligheten att installera fjärrvärme i våra produktionslokaler. Vi är nu helt fria från fossil uppvärmning.

Våra senaste miljömål att installera batteripack till vår solcellsanläggning så vi även kan lagra energi,

samt att byta ut våra fordon till fordon till modernare fordon på el eller miljöbränslen.

Framtagen i sammarbete med